این مجموعه در بهار 1402 توسط بانوی وکیل، شهرزاد یزدان پناه اردکانی راه اندازی شد. او که در خانواده ای هنرمند به دنیا آمده و با قصه های شهرزاد و هزار و یک شب در کنار خوشی ها و ناخوشی های بسیار، رشد یافته به دلیل علاقه قلبی به گل های سرخ و صورتی و به منظور تقدیر از تلاش کشاورزان و هنرمندان ایرانی و گسترش آن در داخل و خارج کشور اقدام به ایجاد این مجموعه نمود.

شرکت